Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Museets digitala utställningar

Vem skapar kulturarvet? En resa i Kalix älvdal Socknens centrum
Kurorten Nordanskär Karlsborg Årtusendens människor
Kåkstan i Malmberget Ett besök i Sapmi Kunglig resa i Norrbotten
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix ...fattigdomen fruktansvärd... Vassholmen
Rikti Dockas - ett samiskt skogsnybygge Tjärtunnor och edet i Kamlunge Näsbyn och Englundsgården
Utställning om Johan Bergman Olson Med skogshuggare och flottare

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Nytt från 2019 är ekomuseets digitala utställningar, som alla finns tillgängliga direkt över nätet. Lär mer Nederkalix, Nordanskär, fornlämningar, kåkstan, samer, en kunglig norrbottensresa på 1800-talet och mycket mer! Museets fysiska utställning står f.n. uppställd och är öppet på Vassholmen i Kalix.
Detta är också ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av utställningarna och audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Internetfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar.

PART OF
Additional Collections
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Reviewed
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 125
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 2 maj 1885 från David Hummel till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 152
favorite 0
comment 0
Konocessement Johan Bergman Olson från 1857
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g konossement, konossement
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 78
favorite 0
comment 0
Odaterat PM om odlingar på olika hemman i Jokkmokk
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f jokkmokk, odlingar, hemman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 125
favorite 0
comment 0
Kontrakt mellan David Hummel och J.A. Bergman som reglerar genom vänlig överenskommelse bolagsmännens gemensamma angelägenheter
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd a div ledningshandlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 18/1 1882 från A. Lindgren i Törefors till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 172
favorite 0
comment 0
Handlngar om förmyndarskap för Johan Samuelssons barn 1831
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar, johan...
Inspektor Robert Wästfelts anmärkningar för Luleå ångsnickeri AB i Jokkmokk 1883-84
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f luleå ångsnickeri ab,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 147
favorite 0
comment 0
Bokslutstablå i Bergman Hummel & co 1874
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g bokföring
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 78
favorite 0
comment 0
Ett brev den 2 februari 1890, till Johan August Bergman från brodern Carl Henrik Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare c.h....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 58
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 22/12 1182 från R. Pattison & co i London 1882 till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 64
favorite 0
comment 0
Brev datera 22 juli 1851, till Johan August Bergman från farbrodern Olof Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 111
favorite 0
comment 0
2 st brev från H. Örtenblad 1882 till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare h....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 105
favorite 0
comment 0
Arrendekontrakt 1902-1903 med Kalix elfs flottningsförening
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 28/1 1870 från D. Horwood i Hull till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 136
favorite 0
comment 0
4 st brev från N.C. Karlsson & co 1882
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 114
favorite 0
comment 0
Brev till AB Båtskärsnäs från Luth & Rosén i oktober 1905
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 125
favorite 0
comment 0
Ett odaterat brev från J.A. Bergman med okänd mottagare
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd b brev, kalix avsändare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 126
favorite 0
comment 0
Brev den 15 augusti 1882 till Johan August Bergman från dottern Elin Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 81
favorite 0
comment 0
Brev daterat 27 april 1886, till Johan August Bergman från Bengt Lundgren angående bygge av bro över Kalix älv
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f brobygge, kalix avd e brev,...
Ett brev daterat 30/9 1885 från AB Gellivara till David Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f gällivare, ab gellivara
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 139
favorite 0
comment 0
2 st brev från 1883, till Johan August Bergman från brodern Paul Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 130
favorite 0
comment 0
David Hummels bouppteckning 1893-11-29
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica andra personer,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Ett brev den 8 augusti 1853, till Johan August Bergman från brodern Robert Bergman.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare robert bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
Till kunglig befallningshavande i Luleå om laxfiske i Gammelgården.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f div tvister, gammelgården,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 122
favorite 0
comment 0
Två st telegram i mars 1883 från Cassel till Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Telegram daterat 13 september 1870, till Johan August Bergman från Alida
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Telegram daterat 25 augusti 1858, till Johan August Bergman från fadern Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Protokoll från J.A. Bergmans donationsfond, mars 1892
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f j.a. bergmans...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 124
favorite 0
comment 0
Odaterat tal hållet av J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica j.a. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 72
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 11/3 1873 från F. Waldenström till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare f....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 106
favorite 0
comment 0
Lagfart Grytnäs 1890-11-08
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f grytnäs, grytnäs
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 128
favorite 0
comment 0
6 st brev år 1854, till J.A. Bergman från Johan Bergman Olson
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare johan bergman olson,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 150
favorite 0
comment 0
Balance extract i Bergman Hummel & co 1887
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g bokföring, balance extract
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 125
favorite 0
comment 0
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs och Gällivare Träförädlings AB
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 123
favorite 0
comment 0
Bokslut i Bergman Hummel & co 1880
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g bokföring
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 136
favorite 0
comment 0
Ãtskilliga brev och telegram från år 1873, från Johannes Sällström till Bergman och Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 78
favorite 0
comment 0
Tre st telegram i december 1882 från Burman till Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 156
favorite 0
comment 0
PM vid kreditansökan
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 139
favorite 0
comment 0
En odaterat skrivelse till Kungl. Maj:t om odugliga träd från kronoskogar
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f div tvister, kronoskogar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 155
favorite 0
comment 0
Brev från 1882, till Johan August Bergman från dottern Hilda Bergman, gift Montelius
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 16/7 1881 från Näsman & co i Stockholm till J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 71
favorite 0
comment 0
Några telegram från K.E. Höckert 1871, Uleåborg till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 135
favorite 0
comment 0
2 st brev från 1886, till J.A. Bergman från H. Örtenblad
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare h....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 147
favorite 0
comment 0
4 st brev från 1854, till Johan August Bergman från brodern C.H. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare c.h....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 146
favorite 0
comment 0
Div. koncepthandlingar i förlikningen i ett mål mot Bergbom och Svanberg 1880-1883
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bergbom, svanberg & co,...
En inbjudan till ett jubileum på Hertig Carls uppfostringsanstalt 1859
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar, hertig...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 77
favorite 0
comment 0
4 st brev från 1880 till Emanuel Deutsch från J.A. Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare j.a. bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 134
favorite 0
comment 0
Domtolsutslag AB Båtskärsnäs mot Valdemar Mäki, Juhonpieti
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 113
favorite 0
comment 0
Ett brev den 23 oktober 1849, till Johan August Bergman från brodern Carl Henrik Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare c.h....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 179
favorite 0
comment 0
Tal hållet av J.A. Bergman vid invigning av barnhem 6 oktober 1883
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica j.a. bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 87
favorite 0
comment 0
Handlngar rörande en uppgörelse med Johannes Sällström 1871
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f sällström
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 133
favorite 0
comment 0
Ett brev från 1858 till J.A. Bergman från landshövding Ros
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 47
favorite 0
comment 0
AB Bergman Hummel & Co:s sågtimmertillgång 1878
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd g div räkenskaper,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 562
favorite 0
comment 0
Psalmer vid Henrika Bergmans begravning 25 oktober 1880
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f biographica familjen...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Arrendekontrakt mellan förvaltaren David Svanberg och AB Båtskärsnäs 1903
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 110
favorite 0
comment 0
4 st brev från år 1883, till Johan August Bergman från brodern Emil Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare emil bergman, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 204
favorite 0
comment 0
Brev från 1883, till Johan August Bergman från dottern Hilda Bergman, gift Montelius
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 120
favorite 0
comment 0
Brev från år 1871, till Johan August Bergman från Robert Häggström
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 118
favorite 0
comment 0
2 st brev från 1853, till Johan August Bergman från brodern Carl Henrik Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare c.h....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 50
favorite 0
comment 0
Ett brev daterat 14/3 1883 från G. Horsley & co till Björkfors sågverk
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 144
favorite 0
comment 0
Brevväxling mellan David Hummel och J.A. Bergman, som handlar om prokuristen G.E. Broms
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f g.e. broms, kalix avd e...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 153
favorite 0
comment 0
91 st brev från år 1853, till J.A. Bergman från Johan Bergman Olson.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare johan bergman olson,...
J.A. Bergmans koncepthandlingar från rättegången mot Bergbom Svanberg 1883
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bergbom, svanberg & co,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 198
favorite 0
comment 0
88 st brev från år 1855, till J.A. Bergman från fadern Johan Bergman Olson.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avsändare johan bergman olson,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 607
favorite 0
comment 0
Ett förslag till rekonstruktion av AB Båtskärsnäs, troligen från 1911
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab båtskärsnäs,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 488
favorite 0
comment 0
Artur Hazelius inbjudan till Johan August Bergman år 1883 med beskrivning över det planerade bygget av det som kom att bli Nordiska museet på Djurgården i Stockholm.
Topics: kalix avd e inbjudningar, nordiska museet, artur hazelius, kalix avsändare artur hazelius, kalix...
En tryckt styrelse- och revisionsberättelse från Bergman Hummel och co 1894
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd a styrelsehandlingar, bergman...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 178
favorite 0
comment 0
Utdrag ur inteckningsprotokollet för Pajala by nr 1 Wälivaara
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f ab båtskärsnäs, ab...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 149
favorite 0
comment 0
Brandförsäkringshandlingar för Näsbyn nr 6
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 82
favorite 0
comment 0
Brev och telegram från Haverman 1870 till Schwartz, Bergman och Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 68
favorite 0
comment 0
Uppgifter å utskylder, Bodträskfors samt Luleå ångsnickeri AB i Jokkmokk
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bodträskfors ab, kalix avd...
Köpavtal om besittningsrätten till Waldemarsudde mellan J.A. Bergman och brodern Paul Bergman 1883-01-01
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd ö övriga handlingar,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
- Grytnäsarkivet
texts
eye 121
favorite 0
comment 0
Ett antal brev och telegram från Hellsten 1871 till Bergman Hummel
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix mottagare j.a....
Avskrift av offert av Bodträskfors AB till Gellivara AB 1886-10-12
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd f bodträskfors ab, kalix avd...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
texts
eye 159
favorite 0
comment 0
Två st telegram från Axel Hummel (son till David Hummel) till J.A. Bergman 1883
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grytnäsarkivet, kalix avd e brev, kalix avsändare axel...